Educació Infantil 2n Cicle

L’Educació Infantil a “Princeps Petits”

El Segon Cicle de l’Educació Infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, ha de prevenir i compensar els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural. Ha de desvetllar en l’infant el seu interès per aprendre, l’hàbit de qüestionar-se i fer-se preguntes sobre el món que l’envolta; l’habilitat de cercar i trobar respostes als reptes que se li plantegen, ha d’incidir en la seva capacitat per relacionar-se, comunicar-se i aprendre de forma conjunta.
També parlem de les emocions que sorgeixen durant el procés d’aprenentatge; l’emoció i la cognició funcionen constantment dins el cervell, la motivació positiva envers una tasca influeix significativament en l’aprenentatge dels infants i és molt important que els/les mestres coneguem què és el que els infants són capaços d’aconseguir i seguir el seu progrés de prop tenint en compte les diferències individuals de cadascú.

A l’Escola Princeps respectem els ritmes vitals dels infants partint dels seus interessos i les seves experiències, garantint una bona predisposició per aprendre. Això, acompanyat del plantejament de reptes que fomentin la seva curiositat i motivació, ajudarà a aconseguir un òptim desenvolupament de tots els nostres infants.

Implementem una forma d’educar sensible i respectuosa amb la naturalesa dels infants, una forma d’educar que els faci gaudir tant a ells com a la mestra dins les aules. Es tracta d’un projecte compromès amb la infància i amb l’educació, i que no tan sols garanteix els continguts (què ensenyem), si no que també es preocupa per com ensenyem, desplegant propostes educatives riques i sensibles per mitjà d’un aprenentatge motivador, experimental, significatiu i creatiu.

En un entorn acollidor i familiar, garantim que els infants se sentin confiats i amb seguretat per explorar lliurement l’espai i gaudir del joc lliure, l’experimentació i sense oblidar les bases de la pedagogia moderna, apostem clarament per la innovació dins l’aula.

L’educació Infantil és una etapa escolar determinant en la formació de la persona. És un període extraordinari caracteritzat per la gran capacitat d’assimilar i d’aprendre. A Princeps, donem les eines necessàries per a què els/les nostres alumnes puguin desenvolupar les capacitats que els faran créixer acadèmicament i com a persones, sempre en un ambient proper i humà.

Els nostres objectius

  • Afavorir el desenvolupament, l’aprenentatge i el benestar dels vostres fills amb una educació que tingui en compte la multiculturalitat i el plurilingüisme del nostre país.
  • Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
  • Aprendre a pensar, comunicar i a descobrir.
  • Treballar per unes relacions interpersonals satisfactòries.
  • Crear una imatge positiva pròpia i dels altres.

Quina és la nostra metodologia

L’Escola Princeps ofereix un aprenentatge globalitzat com a didàctica d’ensenyament que parteix de la realitat propera i permet que l’infant estableixi una relació entre allò que sap i allò que està aprenent. Està basada en la necessitat de proporcionar a l’infant els procediments, destreses i habilitats necessaris per tal de resoldre els problemes que se li plantegen tant dins com fora de l’entorn escolar i establint relacions entre els continguts que es treballen respectant els ritmes vitals de l’infant al voltant de les tres grans àrees d’aprenentatge:

  • Descoberta d’un mateix i dels altres
  • Descoberta de l’entorn
  • Comunicació i llenguatges

Els acompanyem durant tot el seu procés d’aprenentatge, i els ajudem a desenvolupar la seva pròpia autonomia a través dels hàbits doncs els infants prosperen en un ambient que valora la seva individualitat, i al mateix temps els ofereix suport i oportunitats per créixer emocionalment, socialment i creativament.

En desenvolupar les fortaleses, interessos i la curiositat de cada infant, els guiem a explorar el món que els envolta, així com a desenvolupar noves habilitats i formar relacions estretes. Les aules compten amb pissarra digital, per tal de poder emprar una metodologia d’aula molt més activa. Per afavorir aquest desenvolupament treballem partint dels interessos i experiències dels nostres alumnes i ho fem d’una manera vivencial, experimental i significativa on ells són els protagonistes actius dels seus propis aprenentatges.

Aquests aprenentatges es duen a terme a partir del plantejament de reptes, de la seva curiositat, la motivació, del joc i el moviment, molt importants en aquesta etapa.

Mitjançant activitats on es treballa l’estructura del pensament, el llenguatge i l’expressió oral, la introducció a una nova llengua, el treball autònom, la convivència i el respecte. La mestra acompanya en el procés, creant, ajudant, animant i reforçant positivament les seves fites, tot, en un entorn tranquil i acollidor.

Què ens diferencia

Atenció individualitzada

Proporcionem una educació personalitzada amb un seguiment individualitzat a cada infant; atenem la diversitat  tot reforçant tant els aspectes motrius com la llengua, sempre des de la base de la inclusivitat.

L’aprenentatge global i cooperatiu

Treballem globalment els conceptes de les tres àrees de coneixement a través de l’observació, l’escolta, la manipulació, l’experimentació i la creativitat. El treball per projectes constitueix un eix vertebrador del procés d’ensenyament/aprenentatge a educació infantil. Promovem la cooperació  com a metodologia de treball.

Detecció precoç de dificultats

En aquesta etapa es comencen a detectar possibles trastorns d’aprenentatge dels alumnes. El nostre equip docent orienta les famílies quan sigui necessari. L’ equip de psicopedagogs que treballen conjuntament amb l’escola ens recolzen en tot moment.

Escola oberta a la diversitat afectiva i de gènere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

El llenguatge musical

La introducció del llenguatge musical, entra pels sentits i facilita la comunicació més enllà de les paraules. El ritme, el moviment, l’expressió corporal i gestual són indissociables d’aquestes primeres edats. La música és un llenguatge amb doble vessant: el so, el ritme, els instruments, cantar, dansar…; però també és una eina transversal i global que ens permet treballar les diferents capacitats i àrees de l’educació infantil.

Projecte de l’anglès com avaluació continuada

Garantir un ensenyament de llengües integrat que promogui la comunicació en diferents llengües a la classe i com a objectiu principal del projecte lingüístic del centre. En aquest context, a Princeps comencem a treballar amb l’especialista de llengua estrangera a partir de P3.

L’anglès s’introduirà en situacions familiars per als infants, tot generant espais de jocs i de conversa. Com a objectiu principal Sentir interès i mostrar una actitud positiva davant l’aprenentatge d’una nova llengua i familiaritzar-se a nivell auditiu amb els sons fonètics d’aquesta llengua.

L’estimulació a traves de l’experimentem

L’estimulació multi sensorial els ha d’ajudar a descobrir el món exterior i les relacions que s’hi produeixen. L’infant observa, toca, olora…, per així arribar a una descoberta significativa de l’entorn.

Atenció tutorial personalitzada

De cada família mitjançant un programa de reunions amb els pares. Es fa un rigorós seguiment de la trajectòria educativa de l’infant seguint una mateixa línia metodològica que es continuarà fins a la fi de la etapa de primària. Hi haurà un lliurament d’informes trimestrals per tal que consti documentat tot el procés evolutiu de l’infant durant tot el curs acadèmic.

Interrelació Familia/Escola

Aquesta interrelació és bàsica per a un bon arrelament de pertinença al centre i aprofundir en el procés d’adaptació de l’infant.

Durant el curs escolar estan programades diverses iniciatives on les famílies passen a ser parts integradores, actives i col·laboradores dins la Comunitat Educativa.

Sortides i activitats durant el curs.

L’activitat a l’aula es complementa amb la programació de sortides per dur a terme activitats diverses, que ens permeten posar l’alumne en un context d’activitat quotidiana de la vida des d’on poder posar en pràctica elements treballats a l’aula. Les activitats poden ser molt diverses: relacionades amb la natura, amb els transports, amb l’entorn,…

Alhora, programem activitats en teatres, donat que considerem important per la formació dels infants l’educació com a espectador de diferents formats d’espectacle cultural, no només pel que aporta l’activitat en sí, sinó també pel que implica participar-hi.

A P3, P4 i P5 s’introdueixen les colònies d’una nit i dos dies on treballem l’autonomia i el contacte amb la natura.

Galeria d’imatges

Segueix-nos a les xarxes socials: