Condicions d’ús

 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS informa que és titular del lloc web www.escolaprinceps.com. De acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPSinforma dels Següents dades:

El titular d’aquest lloc web esS.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS, amb CIF F08728966 i domicili social a C/ Artesania, 38 –  08042 – Barcelona, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 21081, foli 59, full B-16514 i inscripció 3ª. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: secretaria@escolaprinceps.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web deS.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS confiï La condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS, Totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació d’la correspondiente normativa d’Obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari Assumeix sumi responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat es extenders a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per institució S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per institució S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS contràriament al disposada per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposa Lesions dels Drets de Tercers o de l’Mateix Funcionament de la pàgina web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS no es fa responsable de l’contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS amb CIF F08728966 i domicili social situat en C/ Artesania, 38 –  08042 – Barcelona, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o a el telèfon 902.877.192.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l’consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’correu electrònic secretaria@escolaprinceps.com

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecte. S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Segueix-nos a les xarxes socials: