Educació Infantil

L’educació Infantil és una etapa escolar determinant en la formació de la persona. És un període extraordinari caracteritzat per la gran capacitat d’assimilar i d’aprendre. A l’Escola Princeps, donem les eines necessàries per a què els nostres alumnes puguin desenvolupar les capacitats que els faran créixer acadèmicament i com a persones, sempre en un ambient proper i humà.

L’objectiu principal del Primer Cicle, la Llar d’Infants, és facilitar el desenvolupament integral dels nens i les nenes, procurant que tinguin suficients oportunitats per a desenvolupar al més àmpliament possible les seves capacitats i col·laborar en la seva educació, donant-li a conèixer algunes de les normes, costums i valors de la societat en què viuen.

El Segon Cicle de l’Educació Infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, ha de prevenir i compensar els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural. Ha de desvetllar en l’infant el seu interès per aprendre, l’hàbit de qüestionar-se i fer-se preguntes sobre el món que l’envolta; l’habilitat de cercar i trobar respostes als reptes que se li plantegen, ha d’incidir en la seva capacitat per relacionar-se, comunicar-se i aprendre de forma conjunta.
També parlem de les emocions que sorgeixen durant el procés d’aprenentatge; l’emoció i la cognició funcionen constantment dins el cervell, la motivació positiva envers una tasca influeix significativament en l’aprenentatge dels infants i és molt important que els/les mestres coneguem què és el que els infants són capaços d’aconseguir i seguir el seu progrés de prop tenint en compte les diferències individuals de cadascú.

Educació Infantil 1r cicle

Llar d’Infants

A la Llar d’Infants “Princeps Petits”, implementem una forma d’educar sensible i respectuosa amb la naturalesa dels infants, una forma d’educar que els faci gaudir tant a ells com a la mestra dins les aules. Es tracta d’un projecte compromès amb la infància i amb l’educació, i que no tan sols garanteix els continguts (què ensenyem), si no que també es preocupa per com ensenyem, desplegant propostes educatives riques i sensibles per a la primera infància per mitjà d’un aprenentatge motivador, experimental, significatiu i creatiu.

Amb un entorn acollidor i familiar, garantim que els infants se sentin confiats i amb seguretat per explorar lliurement l’espai i gaudir del joc lliure i l’experimentació.

Descobreix més

Educació Infantil 2n cicle

P-3, P-4 i P-5

El segon cicle d’Educació Infantil és una etapa educativa que s’organitza en tres cursos (de 3 a 6 anys), d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora, contribuint al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits per créixer i aprendre.

A l’Escola Princeps respectem els ritmes vitals dels infants partint dels seus interessos i les seves experiències, garantint una bona predisposició per aprendre. Això, acompanyat del plantejament de reptes que fomentin la seva curiositat i motivació, ajudarà a aconseguir un òptim desenvolupament de tots els nostres infants.

Descobreix més

Segueix-nos a les xarxes socials: