Educació artística: plàstica

A l’escola realitzem l’educació artística en llengua anglesa amb el projecte “Drawing, Painting & Learning English”. 

Consisteix en l’aprenentatge del dibuix, la pintura, els moviments artístics, els pintors, les tècniques, etc, impartit en llengua anglesa i basat en la Metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera) que permetrà  al/la nen/a estar treballant en anglès en un context dinàmic, participatiu i motivador.

Objectius:

  • Volem oferir als/les alumnes un context natural per al desenvolupament de la llengua anglesa, construït sobre la base d’aprenentatges previs.
  • Com a conseqüència d’un ús més espontani i natural, els/les alumnes estan més motivats/des i predisposats/des cap a l’aprenentatge d’una llengua estrangera.
  • Millorar les destreses lingüístiques al mateix temps que el multilingüísme i l’aprenentatge de continguts en Art i Plàstica.
  • Que els/les alumnes “interioritzin” la llengua anglesa a partir de la immersió lingüística

Segueix-nos a les xarxes socials: