Talleres

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

L’escola realitza diversos tallers, en els que es potencien les competències transversals, com ara:

Els nostres tallers:

  • Informàtica des de P-3 fins a 6è;
  • Competència artìstica i cultural
  • Competència de la informació i la comunicació: TICs en Coneixement del Medi, en Matemàtiques, en Llengües, etc.
  • Competència lectora
  • Library (Competències transversals en llengua anglesa)
  • Introducció a la llengua francesa
  • Taller de teatre
  • Taller numèric
  • Biblioteca

Segueix-nos a les xarxes socials: