Llengües Extrangeres

La realitat social, lingüística i cultural de la nostra societat, fa que calgui un ensenyament integrat de les llengües, que coordini els continguts que s’aprenen i les metodologies en les diferents situacions d’aula, a fi que les nenes i els nens avancin cap a l’assoliment d’una competència plurilingüe i intercultural.

A la nostra escola, dins d’un projecte de multilingüísme, impartim dues llengües estrangeres: l’Anglès i el Francès.

Llengua Anglesa

A la nostra escola, l’anglès comença amb una introducció d’una hora setmanal a l’etapa d’educació infantil. Amb aquesta introducció es busca una familiarització del nen amb aquesta llengua mitjançant cançons, històries, contes i fitxes adequades al seu nivell i a les seves capacitats, que també donen suport als continguts treballats a les altres llengües utilitzades (català i castellà). Sobre tot el que es busca amb aquesta introducció a la llengua és educar l’oïda i que la/el nena/nen s’acostumi a escoltar i imitar els sons de la llengua ja que això serà molt important a l’etapa d’educació primària per començar a comunicar-se i assolir la nova llengua més ràpid.
En el Cicle Inicial de l’Educació Primària es realitzen dues hores per setmana de llengua anglesa i una hora de plàstica en anglès (AICLE) , dins del projecte “Drawing, Painting & Learning English”.

En el Cicle Mitjà, l’anglès augmenta a 3 hores per setmana en el curs de 3r i una hora de plàstica en anglès (AICLE); i a 3 hores i mitja per setmana i una hora de plàstica en anglès (AICLE), en el curs de 4t.

En el Cicle Superior, es dónen 3 hores i mitja i una hora de plàstica en anglès (AICLE) .

El curs 2014-2015, s’ha introduït mitja hora més per setmana, des de 1r a 6è, amb la impartició d’una unitat didàctica en anglès de ciències naturals i socials, el “Projecte SCIENCE”.

Llengua Francesa

Des de l’any 2008, l’escola va introduïr en el seu Projecte Pedagògic la impartició de la llengua francesa en el cicle superior de l’Educació Primària. Es dónen dues hores de Llengua Francesa a la setmana, tant a 5è com a 6è.
Al curs 2012-2013, es va introduïr en el curs de 4t l’assignatura d’Introducció a la Llengua Francesa, d’una hora per setmana.

Segueix-nos a les xarxes socials: